Dökümhane İçin Dalma Soğutma Teknesi

Dökümhane İçin Dalma Soğutma Teknesi

KUKA, üretimdeki artan taleplerin ve enerji masraflarının üstesinden gelmek için dökümhanecilik için yeni bir dalma soğutma teknesi serisi geliştirdi. Eski Reis Robotics'in kendini kanıtlamış kalitesi korunuyor ve kesintisiz olarak geliştiriliyor ve optimize ediliyor.

Dalma soğutma teknesi "bağımsız" ve "konvansiyonel"

"Bağımsız" dalma soğutma teknesinde termo plakalar teknelerin aldığı ısı enerjisini dışarı atar. Bu su-su ısı eşanjörleri doğrudan dökümhane soğutma dolaşımına bağlanmıştır. Bunlar elektrik bağlantıları veya ek akışkanlar olmadan işletilir.

Daha yüksek bir soğutma gücü gerekiyorsa, eskiden de olduğu gibi bağımsız bir ısı eşanjörüne sahip "konvansiyonel" dalma soğutma tekneleri kullanılabilir.