Otomasyon sistemlerinin yükselen markası.

Kaynak Uygulamaları

Kaynak Uygulamaları

Günümüzde zorlaşan rekabet şartlarını ve hedeflenen kalite anlayışlarıyla beraber üretim hacmindeki artış, üreticileri maliyetleri düşürme ve kaliteye ulaşma yolunda, esnek otomasyon sistemlerinin kullanımını arttırma yoluna itmiştir. Seri üretimlerde kişinin inisiyatifine bağlı kalınmadan, robot sistemlerini uygulayarak kalite, verimlilik ve maliyet açısından avantajları yakalamak mümkündür. Kaynak işlemlerinde kullanılan robotlar sayesinde kalifiye insan kaynağına olan ihtiyaç azalmakta, böylece işletmelerin günlük ve aylık üretim kapasiteleri öngörülebilmektedir. Bu öngörü sayesinde, taleplere daha rahat ve emin bir şekilde cevap verebiliyor.