Mühendislik: Otomasyonlu Üretiminiz İçin Uzmanlar

Mühendislik: Otomasyonlu Üretiminiz İçin Uzmanlar

KUKA, üretim otomasyonu uzmanı olarak uzun yıllara dayanan entegrasyon deneyimi ve bütünsel mühendislik hizmetleri sayesinde yüksek verimlilikte çözümler sunuyor. KUKA kısa geliştirme aşamalarında her zaman ve bütçe odaklı mühendislik demektir.

Daha şimdiden yarının fabrikasına adım atın

Daha şimdiden yarının üretimine adım atın. Ürünlerinizi ve tesislerini sanal üç boyutlu şekilde kopyalıyor ve kesintisiz bir proses zinciri oluşturuyoruz. Sanal işletime alma, gerçek işletime almanın bir bölümünü dijital model dünyasına kaydırma olanağı sağlıyor. Böylece KUKA tüm tesis bileşenlerinin kesintisiz entegrasyonu konusunda temel taşı koyuyor.

Karmaşık tesisler için basit kumanda

Karmaşık tesislerin akıllı kumandası ve belirleyici proses parametrelerinin hassas kontrolü sayesinde KUKA üretim otomasyonu için yüksek verimli çözümler sağlıyor. KUKA mühendislik çözümlerinde robottan komple tesise kadar sistem bileşenlerinin birbirine mükemmel bir şekilde uyumlaştırıldığı yazılım esastır. Mühendisliğimiz, verilerin etkili bir şekilde yönetilmesine, değiş tokuş edilmesine ve modüler bir şekilde kesintisiz ve nötr bir platforma entegre edilmesine izin veriyor. KUKA basit bir programlamaya ve kullanıcı dostu kullanıma olanak tanıyor.

Akıllı sensör sistemi sayesinde hatasız imalat

Vizyon sistemleri ve sensör sistemi teknolojileri imalat proseslerini denetliyor. Bu sırada akıllı kamera sistemleri iş parçalarınızın konumlandırılmasını kontrol ediyor, böylece konum toleransları henüz müteakip işleme öncesinde dengeleniyor. Otomasyonlu üretiminiz için uzman olarak uygun sensör çözümünü entegre ediyoruz ve böylece üretim hatalarını önlüyoruz.