Kokil Döküm Makinesi

Kokil Döküm Makinesi

KUKA kokil döküm makinelerinin yenilikçi tahrik, kontrol ve kumanda konsepti size en iyi dökün kalitesi için en iyi önkoşulları sağlar.

Kokil döküm: proses

Eski Reis Robotics'in kendini kanıtlamış kokil döküm makineleri amaçlarını etkili bir şekilde yerine getiriyor ve kullanımları kolay. Maça - size özel taleplere uygun olarak - otomatik veya manuel olarak kokilin içine konulur. Kokil kapatıldıktan sonra döküm işlemi uygulanır. Bu sırada dönme hareketi bir servo tahrik üzerinden gerçekleştirilir.

Kokil döküm makinesinin senkronize dolum işlemi

Özelliği: Robotun dökme hareketi burada kokil döküm makinesinin yatma hareketine uyarlanmıştır. Böylece yapı parçası eşit bir şekilde alttan üste doğru dökülür. Bu optimum, mükemmel bir döküm işlemi sağlar.

Kokil dökümünde avantajlar

Eski Reis Robotics'in kokil döküm makineleri, çeşitli tiplerde hem tek hem de çift yatırmalı döküm makinesi olarak bulunmaktadır. Tüm versiyonlar aynı avantajlarla dikkat çekmekte olup, esnek ve etkili bir şekilde üretiminizde kullanılabilmektedir:

  • Sağlam ve burulmayan mekanik
  • Yenilikçi boşluksuz tahrik konsepti
  • Servo tahrik sayesinde hassas pozisyonlama
  • Lineer döküm hücreleri ve yuvarlak döküm tezgâhları için de uygundur
  • Akışkan tekniği için arabirim (örneğin gaz veya soğutma)